-rettskraftig dom/vedtatt førelegg, jf. tvangsfullføringslova § 4-1 andre ledd bokstav f,g,h

Kontakt oss