-skriftstykke, jf. tvangfullføringslova § 7-2 bokstav f

Kontakt oss