-vedtak om brotsgebyr, jf. minerallova § 67, tredje ledd, jf. tvangsfullføringslova § 7-2 bokstav e

Kontakt oss