-vedtak om brotsgebyr, jf. personopplysningslova § 47a første ledd, jf. tvangsfullføringslova § 7-2 bokstav e

Kontakt oss