-vedtak om brotsgebyr, jf. skipssikkerheitslova § 57 første ledd jf. tvangsfullføringslova § 7-2 bokstav e

Kontakt oss