-Vedtak om tvangsmulkt, jf. kringkastingslova § 10-4, 3. ledd, jf. tvangsfullføringslova § 7-2 bokstav d

Kontakt oss