-vedtatt førelegg, jf. tvangsfullføringslova § 4-1 andre ledd bokstav c

Kontakt oss