Barnebidrag? Kontakt NAV innkrevjing

Barnebidrag krevjes inn av NAV sin innkrevjingssentral i Kirkenes.

Har du fått betalingsmerknad fordi du har lønnstrekk som skal dekkje barnebidrag? Då skal du også ta kontakt NAV innkrevjing. Kontakt NAV innkrevjing Tlf: 21 05 11 00

Barn som leikar i sanden.

Kontakt NAV innkrevjing Tlf: 21 05 11 00   E-post: navi@nav.no

Kontakt oss