Fullmakt- ein til å snakke for deg

Du kan gi ein venn, ein gjeldsrådgivar eller nokon du stolar på ei fullmakt til å snakke på dine vegner.

For å gi ei fullmakt må du fylle ut fullmaktsskjemaet vårt og sende dette til oss.

Kontakt oss