NRK-lisens frå oss?

TV-bilete i bakgrunnen. Person trykkjer på fjernkontroll.

Vi kan ikkje innvilge avdragsordning eller betalingsutsetjing når NRK-lisensen er overførd til oss.

For å unngå tvangsinnkrevjing må du betale heile kravet vi har sendt deg.
Altså både hovudkravet og gebyr. Gebyra er lagde på av NRK og dei blir ikkje sjølv sletta om du betaler hovudkravet.

NRK-lisensen inn i skatteseddelen fra 1.1.2020

Alle NRK-lisensar som er ilagd før dette, skal fortsatt krevjes inn. Det er først etter 1.januar at den nye ordninga med NRK-lisens inn i skattesedelen startar.

 

Kan du ikkje betale NRK-lisensen no?

Dersom du ikkje betaler kravet, vil du etter kvart motta brev Varsel om utleggsforretning. Vi vil då prøve å tvangskrevje lisensen med trekk i lønn eller trygd eller anna utlegg (for eksempel utlegg i konto).

Har du ikkje lenger TV?

Avviklingen av lisensordningen går av seg selv, men alle med tilstrekkelig høy inntekt vil bidra til finansieringen av NRK.

Ueinig i kravet?

Du kan sende klage til oss, men vær oppmerksom på at klagen din ikke stanser innkrevingen av kravet. Det er først ved en eventuell avgjørelse om at klagen din skal tas til følge at innkrevingen stopper.

Kontakt oss