NRK-lisens frå oss?

TV-bilete i bakgrunnen. Person trykkjer på fjernkontroll.

Vi kan ikkje innvilge avdragsordning eller betalingsutsetjing når NRK-lisensen er overførd til oss.

For å unngå tvangsinnkrevjing må du betale heile kravet vi har sendt deg.
Altså både hovudkravet og gebyr. Gebyra er lagde på av NRK og dei blir ikkje sjølv sletta om du betaler hovudkravet.

NRK-lisensen inn i skatteseddelen fra 1.1.2020

Alle NRK-lisensar som er ilagd før dette, skal fortsatt krevjes inn. Det er først etter 1.januar at den nye ordninga med NRK-lisens inn i skattesedelen startar.

 

Kan du ikkje betale NRK-lisensen no?

Dersom du ikkje betaler kravet, vil du etter kvart motta brev Varsel om utleggsforretning. Vi vil då prøve å tvangskrevje lisensen med trekk i lønn eller trygd eller anna utlegg (for eksempel utlegg i konto).

Har du ikkje lenger TV?

Oppseiing må sendast NRK-lisensavdelinga skriftleg og før ny termin (periode) startar: Skjema til NRK

Seier du opp etter terminstart må du betale for den perioden (terminen) du har starta på. NRK ettergir ikkje dette.

Korleis blir terminane rekna?

Lisenstermin 1 gjeld frå 01.01.-30.06.
Lisenstermin 2 gjeld frå 01.07.-31.12.

Seier du opp etter terminstart må du betale for den perioden (terminen) du har starta på. NRK ettergir ikkje dette

Fristen for å betale er 31.januar for 1.termin og 31.juli for 2.termin.

Synest du at du har akkurat betalt lisensen? Vær oppmerksam på kva periode krava gjeld. Vi krev inn NRK-lisensar som du tidlegare ikkje har betalt.

Ueinig i kravet?

På NRK-lisensinnkrevjing sine nettsider kan du lese meir om TV-lisens og reglane rundt dette.

Du kan også kontakte NRK-lisensinnkrevjing på telefon 75 12 27 10
eller mail til: avgift@nrk.no

Sender du klaga til oss, vil denne bli vidaresend til NRK for behandling der.
NB: Klaga di stoppar ikkje innkrevjinga av kravet. Det er fyrst ved ei eventuell avgjerd om at klaga din skal takast til følgje at innkrevjinga stoppar.

Les meir om korleis vi krev inn NRK-lisensen her.

Kontakt oss