Får du feilmelding på tenestene?

Feilmelding

Mogelege årsaker til feilmeldingar


Bøter/trafikkgebyr her


NRK-lisens her


Årsavgift for motorkøyrety her


Meir enn eitt krav? her


Forfallsdatoen er passert? her

 

Blir det rekna renter på kravet (til dømes studielån?) her


Er du under 18-år? her

 

Feilmelding på BankID her


 

Det kan vere andre årsaker enn desse som gjer at du ikkje kan dele opp summen.
Logg inn på Din side for meire informasjon.

Kontakt oss