Barne- og likestillingsdepartementet

Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) har ansvaret for barn og unge sine oppvokster- og levevilkår, familie og samliv, likestilling og ikkje-diskriminering og forbrukarpolitikk.

Kontakt oss