Brønnøysundregistra

Brønnøysundregistra har ansvar for ei rekkje nasjonale kontroll- og registreringsordningar for næringslivet. Etaten sitt overordnede mål er å bidra til auka økonomisk tryggheit og effektivitet både for næringslivet og i samfunnet generelt.

Regnskapsregisteret er eit register under Brønnøysundregistra. Dersom komplett årsrekneskap ikkje er sendt til Rekneskapsregisteret i tide, vil det påløpe forseinkingsgebyr.

Relaterte spørsmål og svar

Kontakt oss