Datatilsynet

Datatilsynet er eit uavhengig organ som skal medverke til at den einskilde ikkje blir krenkt gjennom bruk av opplysningar som kan knytast til han eller henne.


Datatilsynet er både tilsyn og ombod. Tilsynet skal både kontrollere at lover og forskrifter for behandling av personopplysningar blir følgd, og vere ombod for publikum ved å gi råd og informasjon om personvern.

Relaterte spørsmål og svar

 • Betalingsopplysningar – kor finn eg det?

  Vårt kontonummer er 7694.05.12057.
  Bruk KID-nummer frå tilsendt betalingsblankett ved innbetaling. KID-nummeret har alltid enten 15 eller 23 teikn. Dersom siste teiknet i KID-nummeret er eit minusteikn "-", skal dette takast med.


  Manglar du KID-nummer, må du oppgi vår referanse eller kravnummer som betalingsinformasjon.

  Betaling frå land utanfor Noreg skal gjerast til:
  IBAN NO98 7694 0512 057
  BIC (SWIFT) DNBANOKK

  Adresse:
  DNB
  PB 1600 Sentrum
  NO-0021 OSLO.

Kontakt oss