Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI)

Difi logo

DIFI sitt oppdrag er å utvikle og fornye offentlig sektor. De skal bidra til en effektiv, tillitsvekkende og åpen forvaltning, og en IKT-politikk for verdiskapning og deltakelse for alle.

Kontakt oss