Fiskeridirektoratet

Logo til Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet er  rådgivande og utøvande organ for styresmaktene innan fiskeri- og havbruksforvaltning i Noreg.

Fiskeridirektoratet gir fiskeløyve og kontrollerer at vilkår knytte til desse blir overhaldne:
følgje opp internasjonale avtaler, som for eksempel avtaler om forvaltningssamarbeid med EU og Russland og kontrollavtalar Noreg har med andre land i nordøstatlanteren, kontroll av fiskefarty og reiskap samt kvotekontroll i samanheng med at fangst blir landa, inspeksjonar på havet knytte til dei store sesongfiskeria, som oftast i tett samarbeid med Kystvakten, følgje opp regelverket for akvakulturnæringa.

Kontakt oss