Forbrukartilsynet

Forbrukartilsynet, ut frå omsyn til forbrukarane, føre tilsyn med at dei næringsdrivande si marknadsføring og standard kontraktsvilkår er i samsvar med marknadsføringslova. Ombodet skal førebyggje og stoppe ulovleg marknadsføring og urimelege kontraktar.

Kontakt oss