Forsvarsdepartementet

Forsvarsdepartementet er eit regjeringskontor med ansvar for å utforme og iverksette norsk sikkerheits- og forsvarspolitikk.

Departementet har ansvaret for overordna styring og kontroll av verksemda til dei etatane som er underlagt Forsvarsdepartementet. Som ein del av den utøvande statsmakt fører departementet tilsyn med verksemda til etatane.

Relaterte spørsmål og svar

 • Betalingsopplysningar – kor finn eg det?

  Vårt kontonummer er 7694.05.12057.
  Bruk KID-nummer frå tilsendt betalingsblankett ved innbetaling. KID-nummeret har alltid enten 15 eller 23 teikn. Dersom siste teiknet i KID-nummeret er eit minusteikn "-", skal dette takast med.


  Manglar du KID-nummer, må du oppgi vår referanse eller kravnummer som betalingsinformasjon.

  Betaling frå land utanfor Noreg skal gjerast til:
  IBAN NO98 7694 0512 057
  BIC (SWIFT) DNBANOKK

  Adresse:
  DNB
  PB 1600 Sentrum
  NO-0021 OSLO.

Kontakt oss