Helseklage

Logo Helseklage

Helseklage er eit nasjonalt klageorgan for helsetenesta, underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Helseklage behandlar erstatningskrav i samband med skader som du får under behandling i det offentlege og det private helsevesenet. Helseklage behandlar klager på avgjerder som er gjort av Norsk pasientskadeerstatning (NPE). Klagebehandlinga i Helseklage er gratis.

Relaterte spørsmål og svar

 • Betalingsopplysningar – kor finn eg det?

  Vårt kontonummer er 7694.05.12057.
  Bruk KID-nummer frå tilsendt betalingsblankett ved innbetaling. KID-nummeret har alltid enten 15 eller 23 teikn. Dersom siste teiknet i KID-nummeret er eit minusteikn "-", skal dette takast med.


  Manglar du KID-nummer, må du oppgi vår referanse eller kravnummer som betalingsinformasjon.

  Betaling frå land utanfor Noreg skal gjerast til:
  IBAN NO98 7694 0512 057
  BIC (SWIFT) DNBANOKK

  Adresse:
  DNB
  PB 1600 Sentrum
  NO-0021 OSLO.

Kontakt oss