Justervesenet

Logo Justervesenet

Justervesenet er eit direktorat for måleteknikk underlagt Nærings- og Fiskeridepartementet.
Justervesenet har ansvaret for at Noreg har måleteknisk infrastruktur som både har nasjonal og internasjonal tillit.

Kontakt oss