Lånekassen

Lånekassen delar ut stipend og lån til elevar og studentar i Noreg og til norske studentar som tar utdanning over heile verda.

Lånekassen er underlagt Kunnskapsdepartementet, som fastset føreskrifter for tildeling av utdanningsstøtte og tilbakebetaling av studielån.

Relaterte spørsmål og svar

 • Innkrevjing av studielån - kven skal eg kontakte?

  Du kan ta kontakt med oss om:

  • Betalingsavtalar
  • Trekk i løn eller trygd
  • Pant
  • Konkurs
  • Gjeldsordning
  • Innkrevjing i utlandet
  • Ettergjeving, på grunn av økonomiske problem


  Ver merksam på at det er forskjel på oppsagt og permanent overført studielån.
  Om studielånet ditt er oppsagt har du famleis muligheit til å få det tilbake til Lånekassen, og du har rettigheitene dine i behald. Derfor skal du ta kontakt med Lånekassen om du har spørsmål som gjeld rettigheiter på studielån.

  Er studielånet permanent overført til oss, har du mista rettigheitene dine og vi har overtatt all innkrevjing.

Kontakt oss