Medietilsynet

Medietilsynet fører tilsyn med det omfattande området vi til dagleg kallar media. Oppgåvene omfattar til dømes å bevisstgjere folk om barn si bruk av internett og dataspel, reglar for radio- og tv-sendingar, og setje aldersgrenser for kinofilm og videoregistrering.

Tilsynet håndterar og tilskotsordningar, og fører dessutan tilsyn med marknads- og eigarforhald i dagspresse og kringkasting.

Relaterte spørsmål og svar

 • Betalingsopplysningar – kor finn eg det?

  Vårt kontonummer er 7694.05.12057.
  Bruk KID-nummer frå tilsendt betalingsblankett ved innbetaling. KID-nummeret har alltid enten 15 eller 23 teikn. Dersom siste teiknet i KID-nummeret er eit minusteikn "-", skal dette takast med.


  Manglar du KID-nummer, må du oppgi vår referanse eller kravnummer som betalingsinformasjon.

  Betaling frå land utanfor Noreg skal gjerast til:
  IBAN NO98 7694 0512 057
  BIC (SWIFT) DNBANOKK

  Adresse:
  DNB
  PB 1600 Sentrum
  NO-0021 OSLO.

Kontakt oss