Miljødirektoratet

Logo til Miljødirektoratet

Miljødirektoratet sine funksjonar er å overvake miljøtilstanden og formidle informasjon, vere myndighetsutøver, styre og rettleie regionalt og kommunalt nivå, samarbeide med rørde sektorstyresmakter, vere faglege rådgivar og hjelpe i internasjonalt miljøarbeid.

Miljødirektoratet har viktige oppgåver som skal hjelpe til å nå måla på desse områda:
stabilt klima og styrkte tilpassingsevne, mangfaldige skogar, storslåtte fjellandskap, frodige våtmarker, giftfritt miljø, aktivt friluftsliv, verdifulle kulturlandskap, levande hav og kyst, livskraftige elvar og innsjøar, avfall og gjenvinning, rein luft og mindre støy.

Kontakt oss