Noregs vassdrags- og energidirektorat

logo NVE

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å ta hand om og forvalte vass- og energiressursane i landet. NVE skal sikre ei heilskapeleg og miljøvennleg forvalting av vassdraga.

NVE skal og gjennomføre ei effektiv kraftomsetning, støtte kostnadseffektive energisystem og bidra til effektiv energibruk.

Relaterte spørsmål og svar

 • Betalingsopplysningar – kor finn eg det?

  Vårt kontonummer er 7694.05.12057.
  Bruk KID-nummer frå tilsendt betalingsblankett ved innbetaling. KID-nummeret har alltid enten 15 eller 23 teikn. Dersom siste teiknet i KID-nummeret er eit minusteikn "-", skal dette takast med.


  Manglar du KID-nummer, må du oppgi vår referanse eller kravnummer som betalingsinformasjon.

  Betaling frå land utanfor Noreg skal gjerast til:
  IBAN NO98 7694 0512 057
  BIC (SWIFT) DNBANOKK

  Adresse:
  DNB
  PB 1600 Sentrum
  NO-0021 OSLO.

Kontakt oss