Norsk senter for utviklingsarbeid (Norec)

Logo til Norec

Norsk senter for utviklingsarbeid (Norec) er ein del av den statlege utviklingspolitikken og driv med gjensidig utveksling. Oppdraget er å leggje til rette for gjensidig læring og utvikling i verksemder og lokalsamfunn. Norec gir økonomisk stønad til organisasjonar og bedrifter som ønskjer å utveksle medarbeidarar med ein annan organisasjon. Norec heitte inntil 1.12019 Fredskorpset.

Kontakt oss