NRK-lisensavdelingen

NRK har i oppgåve å lage et breidt medietilbod for alle som bur i Noreg. Det er bygd på norsk språk og kultur. NRK finansierar dette tilbodet gjennom lisensavgift.

NRK-lisensavdelingen krev inn lisensen for NRK. Dersom du ikkje betaler lisensen til Lisensavdelinga, overtar vi innkrevjinga, det vert då lagt til ekstra kostnader.

Relaterte spørsmål og svar

 • Betalingsutsetjing eller avdrag på NRK-lisensen?

  Du kan ikkje få betalingsutsetjing eller avdrag på NRK-lisens.
  Når kravet er kome til oss er det gått til tvangsinnkrevjing.

  Dersom du ikkje betaler kravet i si heilheit, tar vi  utlegg i lønn, trygd eller andre formuesgoder.

 • Ueinig i krav om NRK-lisens?

  Du kan sende ei klage med grunngjeving til oss. Vi sender denne vidare til NRK-lisensavdelingen.

  Vi stansar ikkje innkrevjinga under klagebehandlinga.

Kontakt oss