Politidirektoratet

Politidirektoratet er ein del av den sentrale politileiinga og ein administrativ myndigheit som er underlagt Justisdepartementet.

Hovudoppgåvene er fagleg leiing, styring, oppfølging og utvikling av politidistrikta og politiets særmyndigheiter (Utrykningspolitiet (UP), Kripos, Økokrim, Politiets Utlendingsenhet (PU), Politiets data- og materiellteneste (PDMT), Politihøgskolen (PHS) og Grensekommissariatet).

Relaterte spørsmål og svar

 • Betalingsopplysningar – kor finn eg det?

  Vårt kontonummer er 7694.05.12057.
  Bruk KID-nummer frå tilsendt betalingsblankett ved innbetaling. KID-nummeret har alltid enten 15 eller 23 teikn. Dersom siste teiknet i KID-nummeret er eit minusteikn "-", skal dette takast med.


  Manglar du KID-nummer, må du oppgi vår referanse eller kravnummer som betalingsinformasjon.

  Betaling frå land utanfor Noreg skal gjerast til:
  IBAN NO98 7694 0512 057
  BIC (SWIFT) DNBANOKK

  Adresse:
  DNB
  PB 1600 Sentrum
  NO-0021 OSLO.

Kontakt oss