Skatt Øst

Logo Skatt Øst

Skatt Øst er en region under Skattedirektoratet. Fra 1. januar 2016 til 27. mai 2019 hadde Skatt Øst ansvaret for innkrevingen av årsavgift for kjøretøy, fra Toll- og avgiftsdirektoratet.

Årsavgiften er avviklet og erstattet av trafikkforsikringsavgift, men tidligere ikke betalte årsavgifter kreves nå inn av oss.

Relaterte spørsmål og svar

Kontakt oss