Sysselmannen på Svalbard

Logo for Sysselmannen

Syslemannen er miljøvernstyresmakt for Svalbard og har ansvaret for politidistriktet Svalbard, i tillegg til ei rekkje tenester som er underlagt ulike etatar på fastlandet.

Kontakt oss