Toll- og avgiftsdirektoratet

Tollvesenet er ein etat under Finansdepartementet og er organisert i eit sentralt direktorat og ein lokaladministrasjon som består av seks tollregionar.

Tollvesenet skal:

  • Hindre at varer blir førd ulovleg inn eller ut av landet.
  • Sørgje for at toll og avgifter blir riktig offentleggjort, riktig fastsatt og innbetalt til rett tid.

 

Kontakt oss