Utanriksdepartementet

Utanriksdepartementets (UD) oppgåve er å arbeide for Noreg sine interesser internasjonalt, for å sikre friheita, tryggleiken og velstanden til Noreg.

Noreg sine interesser vert bestemt mellom anna av Noreg si geografiske plassering i eit strategisk område, Noreg sin opne økonomi, posisjon som kyststat og forvaltar av store marine ressursar og omfattande eksport av olje og gass m.v.

Relaterte spørsmål og svar

 • Betalingsopplysningar – kor finn eg det?

  Vårt kontonummer er 7694.05.12057.
  Bruk KID-nummer frå tilsendt betalingsblankett ved innbetaling. KID-nummeret har alltid enten 15 eller 23 teikn. Dersom siste teiknet i KID-nummeret er eit minusteikn "-", skal dette takast med.


  Manglar du KID-nummer, må du oppgi vår referanse eller kravnummer som betalingsinformasjon.

  Betaling frå land utanfor Noreg skal gjerast til:
  IBAN NO98 7694 0512 057
  BIC (SWIFT) DNBANOKK

  Adresse:
  DNB
  PB 1600 Sentrum
  NO-0021 OSLO.

Kontakt oss