Varsel om ledige stillingar?

Staten sin Innkrevingssentral kunngjer alle ledige stillingar via Webcruiter.
I Webcruiter kan du også setje opp varsling til e-post din om aktuelle ledige stillingar.


Slik bestiller du varsling om ledige stillingar:
1.    Opprett "CV"-bruker hos Webcruiter og logg inn.
2.    Sett opp ditt CV og klikk "Jobbagent" og vel kva type jobbar du ønskjer å bli varsla om.
3.    "Jobbagent" vil varsle deg om ledige stillingar hos oss.