Om

Om SI

SI vart etablert i 1990 og er i dag ein del av Skatteetaten med ei rekkje arbeidsoppgåver. Her finn du meir om vår organisasjon, historie og årsrapportar, generelle vilkår om nettstaden og  personvernerklæring for Statens innkrevjingssentral.