Arbeidsoppgåver

SI er en del av Skatteetaten. Vår oppgåve er å krevje inn ulike krav på vegner av statlege oppdragsgivarar. For tida krev vi inn fleire kravtypar på vegner av desse oppdragsgivarane.


Korleis innkrevjinga skal skje er regulert i fleire ulike lover, forskrifter og instruksar.
I klagesaker kor det er gjort ei tvangsfullføring er Helgeland tingrett overordna instans.