Kontakt

Meldingar til SI frå samarbeidspartnarar, departement eller generelle meldingar blir retta til: firmapost@sismo.no
 
Melding om eit krav/sak du har hos SITT, eller spørsmål knytt til dette?
Då må du bruke kontaktskjema med innlogging, elles kan vi ikkje svare deg.