eInnsyn

I eInnsyn kan du søkje i brev og dokument frå statlege verksemder og bestille dei som du ønskjer å få innsyn i.

Ved å bruke eInnsyn har du moglegheit til å følgje den politiske avgjersla på Internett på tvers av grensene til verksemdene. Vi publiserar våre offentlege journaler gjennom eInnsyn.

Bestillingane du gjer blir sendt direkte til oss.

Gå til eInnsyn.