Statistikk

Statistikk frå Statens innkrevjingssentral kan vere eit nyttig underlag for både reportasjar og analyser.

Beløp i millioner kroner:

 2006200720082009201020112012
Driftsutgifter: 237 257 254 267 273  311 314
Inntekt til staten: 2305 2626 2551 2433 2699  2714 2949
Totalt innkrevd: 2930 3294 3238 3197 3482 3785 3779


Antall saker i heile tusen:
 2006200720082009201020112012
Antall saker: 959 1135 1193 1180 1211 1191 1207
Bøter m.v.: 342 351 331 307 330  316 317
Erstatningar: 6 6 5 5 5  5 5
Misleghaldne studielån: 24 24 25 27 25  22 24
Rettsgebyr: 205 372 372 429 421  413 421
Andre gebyr/avgifter: 381 382 460 411 430  438 440

Talet på fast tilsette:
SI hadde ved utgangen av 2011 368 fast tilsette. 71,5 prosent av arbeidstakarne er kvinner.