Spørsmål og svar

Feilmeldinger

 1. Feilmelding på BankID?

  Når du får feilmeldingar på BankID ved innlogging på Dine sider kan det skuldast fleire ting.

  Les mer om Feilmelding på BankID?
 2. Årsavgift- feil KID-nummer?

  Du må logge deg inn på din side for å få avdragsordning på krav om årsavgift.

 3. Bot - feil KID-nummer?

  Når du bruker KID-nummeret på giroen du fekk frå Politiet eller Vegvesenet får du feilmelding. Årsaken er at kravet ikkje er registrert inn hos oss enda.

  Les mer om Bot - feil KID-nummer?
 4. Har du meir enn eitt krav hos oss?

  Har du meir enn eitt krav registrert hos oss er det slik at nokre kreditorar har rett på at du skal betale på deira krav fyrst, før du betaler på andre krav.

  Les mer om Har du meir enn eitt krav hos oss?
 5. NRK-lisens - feil KID-nummer?

  Du får ikkje avdragsordning eller betalingsutsetjing når NRK-lisensen er overførd til oss.

  Les mer om NRK-lisens - feil KID-nummer?
 6. Blir det rekna renter på kravet?

  Studielån og ein del andre kravtypar blir rekna det rende på og dei kan ikkje utsetjast eller delast opp i avdrag direkte på nettsidene.

  Les mer om Blir det rekna renter på kravet?
 7. Er du under 18 år?

  I og med at du er under 18-år kan du ikkje inngå utsetjingar eller avdragsordningar utan at den som er ansvarleg for deg (verja di) er involvert.

  Les mer om Er du under 18 år?
 8. Er forfallsdatoen passert på fakturaen?

  På dei opne nettsidene kan du berre dele opp eller utsetje krav kor forfallsdatoen ikkje er passerte. Har du fått purring/varsel? Då er det den fakturaen som gjeld, og ikkje den opphavlege.

  Les mer om Er forfallsdatoen passert på fakturaen?