Kva regelbrot fører til prikkbelastning?

Dette finn du på samferdselsdepartementets nettsider.

Kontakt oss