Tilkjent pengar i ei erstatningssak?

Vi tar kontakt med deg når erstatningskravet er registrert hos oss. Du vil då få tilsendt informasjon om vidare saksgang. Oversending av erstatningskravet frå politiet kan ta litt tid.

Er du skada ved ei straffbar handling som har preg av vald eller tvang kan du ha krav på å få forskottert erstatninga frå staten (valdsoffererstatning). Meir informasjon om dette finn du på nettsidene til Kontoret for valdsoffererstatning.

Vi har ikkje anledning til å forskottere erstatningsbeløpet.

 

Kontakt oss