Søkje om å få sletta/ettergjeve krav?

For å søkje om å få ettergjeve eller sletta krav, kan du sende søknad med grunngjeving og dokumentasjon til oss.
Meir om sletting av krav.

Kontakt oss