Foretak sletta/konkurs - krav mot solidaransvarlege?

Når eit selskap går konkurs eller blir sletta, vert dei som er ansvarleg (solidar) for kravet kravd for selskapet sitt/sine gjenståande krav.

Kontakt oss