Solidarisk ansvarleg for forseinkingsgebyr?

Det inneber at du og dei andre styremedlemmane er heilt eller delvis ansvarleg for same krav.

Selskapet er ansvarleg for å betale eit slikt gebyr. Betaler ikkje selskapet vert styret i selskapet kravd for kravet. Når ein betaler inn, vert same beløp avskrive på dei andre. Betaler ein heile kravet, vert kravet avskrive for dei andre.

Kontakt oss