Søke om ettergjeving eller klage på foreinkingsgebyr

For raskare behandling bør søknaden om ettergjeving/klage sendast direkte til Rekneskapsregisteret.

Kontakt oss