Betalingsopplysningar – kor finn eg det?

Vårt kontonummer er 7694.05.12057.
Bruk KID-nummer frå tilsendt betalingsblankett ved innbetaling. KID-nummeret har alltid enten 15 eller 23 teikn. Dersom siste teiknet i KID-nummeret er eit minusteikn "-", skal dette takast med.


Manglar du KID-nummer, må du oppgi vår referanse eller kravnummer som betalingsinformasjon.

Betaling frå land utanfor Noreg skal gjerast til:
IBAN NO98 7694 0512 057
BIC (SWIFT) DNBANOKK

Adresse:
DNB
PB 1600 Sentrum
NO-0021 OSLO.

Kontakt oss