Fullmakt - gi andre lov til å snakke med dykk om mine saker?

Du kan sende inn ei fullmakt som gir ein annan lov til:

  • å få opplysningar i saka din
  • å forhandle og inngå avtalar for deg


Last ned fullmaktskjema.

Kontakt oss