Eg har betalt, korfor stansar dere ikkje innkrevjinga?

Dette kan vere fordi vi ikkje hadde registrert betalinga di då fakturaen eller kravbrevet vart sendt ut.

Logg inn på Din side for å sjå om betalinga er registrert no eller ring oss på telefon 75 14 90 02.

Kontakt oss