Feil KID-nummer?

Dersom du får melding om at KID-nummer er feil kan dette ha fleire årsaker:

  • Teikn manglar - KID-nummeret har anten 15 eller 23 teikn. Dersom det siste teikna i KID-nummeret er eit minusteikn "-", skal dette takast med.
  • Faktura frå Politiet - KID-nummeret står på ein faktura du fekk frå Politiet. Det tek 3-6 veker før dette blir registrerte inn i systemet vårt og då blir den gitt eit nytt KID-nummer. Dersom du vil lage avdrag, utsetje eller betale med kort på nettsida vår, må du vente til du får faktura frå oss med nytt KID-nummer.

  • Krav som ikkje er lov å dele opp/utsetje - KID-nummeret du bruker tilhøyrer eit krav som ikkje kan delast opp i avdrag eller utsetjast

  • Du har meir enn eitt krav - Du kan ha andre krav som må inngå samtidig i betalingsordninga, du må då logge deg på for å få avdrag eller utsetjing.

Kontakt oss