Kor stort er eit rettsgebyr?

Rettsgebyret er frå og med 01.01.20 kr 1172,00.

Kontakt oss