Kor stort er eit rettsgebyr?

Rettsgebyret er frå og med 01.01.19 kr 1150,00.

Kontakt oss