Gjeldsordning - har likevel fått krav frå SI?

Årsak kan vere at kravet ikkje vart registrert i gjeldsordninga då den vart oppretta. Du har muligheit til å be om endring i gjeldsordninga for å få med slike krav.

Nye krav som du har fått etter at gjeldsordninga vart inngått, må betalast utanom ordninga.

Kontakt oss